Blog

Verrekeningsverbod vormt geen beletsel voor opschorting

Gepubliceerd op 18-11-2014

De Hoge Raad heeft op 31 oktober 2014 jl. een uitspraak gewezen waaruit volgt dat een contractueel verrekeningsverbod niet aan een beroep op opschorting in de weg behoeft te staan.

In deze zaak hadden Newa B.V. en Eurostrip B.V. een koopovereenkomst gesloten op grond waarvan Newa aan Eurostrip een installatie zou leveren voor de productie van steenstrips. De algemene voorwaarden bij deze koopovereenkomst bevatten een verrekeningsverbod. Op grond van dat verbod was Eurostrip niet bevoegd haar verplichting tot betaling van de koopprijs te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die zij op Newa zou verkrijgen.

Eurostrip meende dat de gekochte machine niet de afgesproken capaciteit haalde. Zij verlangde niet dat Newa het gebrek zou herstellen. In plaats daarvan schortte zij de betaling van het restant van de koopprijs op totdat Newa de schade als gevolg van het gebrek zou hebben vergoed. Newa startte vervolgens een procedure waarin zij onder meer betaling van de openstaande facturen vorderde.

De rechtbank en het hof oordeelden dat Eurostrip zich niet op opschorting kon beroepen. Het overeengekomen verrekeningsverbod stond volgens het hof in de weg aan een opschorting in afwachting van verrekening. De Hoge Raad geeft Eurostrip echter gelijk. Volgens de Hoge Raad wordt de opschortingsbevoegdheid niet beïnvloed door het verrekeningsverbod. Weliswaar kan Eurostrip een eventuele schadevergoedingsverplichting van Newa niet verrekenen met haar eigen betalingsverplichting, maar dit staat los van de bevoegdheid van Eurostrip om op te schorten.

Indien u naar aanleiding van deze uitspraak vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met een van de leden van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk

 

 

Terug naar overzicht