Blog

Detailhandel valt onder Dienstenrichtlijn: grote gevolgen voor de informatieplicht van detailhandels

Gepubliceerd op 21-06-2018

Op 30 januari jl. heeft de hoogste Europese rechter (het HvJ EU) bepaald dat detailhandel een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn. Dit betekent dat de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn voortaan van toepassing zijn op detailhandelsactiviteiten. Dit heeft nogal wat gevolgen, bijvoorbeeld voor de manier waarop de consument geïnformeerd moet worden over de gehanteerde algemene voorwaarden. Lees meer

Voorkom een Product Recall

Gepubliceerd op 15-06-2018

Een producent dient in te staan voor de deugdelijkheid van het vervaardigde product. Dit betekent niet alleen dat het product moet kunnen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is, maar bovenal ook dat het product veilig is. Lees meer

NVWA geeft vlees- en vissector een deadline: vóór 10 juli moet ook toegevoegd water op de etiketten staan!

Gepubliceerd op 13-06-2018

Het is al een aantal jaar voorgeschreven, maar wordt in de praktijk nog zeker niet door iedere producent in de vleessector en vissector nageleefd: de verplichting om “toegevoegd water” op de verpakking van vlees- en visproducten te vermelden. Onlangs werd in de Volkskrant aandacht gevraagd voor het feit dat supermarkten nog steeds vlees- en visproducten verkopen met etiketten die toegevoegd water niet correct vermelden. Wat zijn de regels hieromtrent? Lees meer

Proceskosten in IE-zaken: wanneer wel en wanneer niet volledig vergoed?

Gepubliceerd op 05-06-2018

In civiele procedures betaalt de verliezende partij een vergoeding voor de advocaatkosten van de winnende partij. Daarin zijn twee regimes te onderscheiden: in gewone procedures wordt meestal het liquidatietarief toegepast. Deze vergoeding dekt vaak maar een klein deel van de werkelijk gemaakte kosten. In zaken over intellectuele eigendomsrechten wordt vaak een veel hogere vergoeding toegekend (hierna: de IE-proceskostenregeling). Dit kan vele duizenden euro’s schelen. Het maakt dus nogal wat uit welk regime van toepassing is. Lees meer

Begrip ‘UBO’ uitgewerkt in Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Gepubliceerd op 04-06-2018

Onlangs stuurde de minister van Financiën het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit stuk bevat onder andere nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden in verband met de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze belanghebbenden worden ook wel UBO’s genoemd (Ultimate Beneficial Owners). De richtlijn schrijft voor dat iedere Europese lidstaat een zogenaamd UBO-register moet invoeren, zodat inzichtelijker wordt wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt bij een onderneming. Maar wanneer ben je nu eigenlijk een UBO? Lees meerAanmelden nieuwsbrief