Blog

Zorgplicht van kredietverstrekkers bij controleren van inkomensgegevens tegen overkreditering van consument

Gepubliceerd op 14-03-2019

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 14 december 2018 een nadere invulling van de zorgplicht van banken en andere professionele kredietverstrekkers gegeven. In deze uitspraak wordt aangegeven hoe kredietverstrekkers moeten omgaan met inkomensgegevens die door tussenpersonen of consumenten worden overgelegd voor het verkrijgen van (hypothecaire) leningen. Mag de kredietverstrekker uitgaan van de juistheid van die inkomensgegevens? Of moet de kredietverstrekker die gegevens ook op juistheid controleren? Lees meer

Accountantskamer niet gebonden aan contractueel klachtverbod inzake Imtech

Gepubliceerd op 13-03-2019

Het staat eenieder vrij om een klacht in te dienen tegen een accountant. Wel komt het geregeld voor dat partijen onderling afspreken om geen tuchtklacht (meer) tegen een accountant in te dienen. Wanneer zo’n afspraak wordt geschonden, zal de Accountantskamer daar geen boodschap aan hebben. Dit bleek onlangs weer eens toen de curatoren van Imtech een tuchtklacht indienden tegen de controlerend accountants van KPMG. Lees meer

Nieuw VIL brancheteam Finance

Gepubliceerd op 12-03-2019

Onze advocaten zijn actief in diverse branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Afval & Recycling, Food en Gaming. Vanaf nu is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Finance. Lees meer

Een tweede (laatste?) kans voor het Verenigd Koninkrijk?

Gepubliceerd op 12-03-2019

Afgelopen nacht zijn de Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker een aanvulling op het eerder bereikte Brexit-akkoord overeengekomen. Daarover wordt vanavond gestemd in het Britse Lagerhuis. Dit is wellicht de laatste kans op een ordelijk vertrek van het VK uit de EU. Lees meer

Gaat curator nog wel tegen buitenlandse partijen procederen?

Gepubliceerd op 28-02-2019

Het Europese Hof van Justitie heeft op 6 februari van dit jaar een belangwekkende uitspraak gedaan die gaat over welke rechter bevoegd is om te oordelen over een door de curator tegen een buitenlandse partij ingestelde zogeheten Peeters/Gatzen-vordering (schadevergoedingsvordering). In welk land moet de curator een dergelijke vordering instellen? En welke gevolgen heeft deze uitspraak voor schuldeisers van gefailleerde personen en ondernemingen? Lees meerAanmelden nieuwsbrief