Blog

Aandeelhouders benadelen medeaandeelhouder: vergoeding van afgeleide schade?

Gepubliceerd op 21-08-2018

In 1997 is Leaderland TTM opgericht door aandeelhouders A, B en X. Zij hielden ook de aandelen in de gelieerde Leaderland vennootschappen. A en B waren ook (beide 50%) aandeelhouder in nog weer een andere vennootschap (C). Na een meningsverschil met X hebben A en B alle activa in de Leaderland vennootschappen overgedragen aan C. Hoewel door de Ondernemingskamer binnen de Leaderland vennootschappen wanbeleid is vastgesteld, zijn de vennootschappen wegens een gebrek aan baten ontbonden. Als gevolg daarvan zijn de aandelen van X waardeloos geworden en X vordert daarom een schadevergoeding van A en B. Lees meer

Column: Tegeltjeswijsheden

Gepubliceerd op 14-08-2018

‘Een van de vele tekenen van de menselijke domheid is de bewondering voor energie. Op zichzelf is energie een volkomen neutrale eigenschap, die pas bewonderenswaardig wordt als het doel, waarop zij zich richt, dat is.’ Deze wijsheid, helaas te lang voor op een tegeltje, is van de Nederlandse schrijver J.C. Bloem en schiet me regelmatig te binnen als ik rechterlijke uitspraken lees (maar ook soms als ik zelf procedeer). Vol vuur en gedreven door een groot gevoel van onrecht storten de cliënt en zijn advocaat zich in een procedure. ‘Het kan toch niet zo zijn dat…’. De rechter gaat alles rechtzetten. Hij gaat doen waarvoor hij benoemd is: recht maken wat krom is. Lees meer

Gasloos bouwen verplicht per 1 juli 2018!

Gepubliceerd op 07-08-2018

Eerder dan aanvankelijk gepland is per 1 juli 2018 de verplichting voor netbeheerders tot het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het gasnet komen te vervallen. Dit opent de deur naar het gewenste verplicht gasloos bouwen van nieuwbouwwoningen. De nieuwe wettelijke regeling geldt voor nieuwbouwwoningen waarvoor per 1 juli 2018 nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Lees meer

OR Eneco boekt overwinning bij OK: OK gelast onderzoek naar wanbeleid en vervangt voorzitter RvC Eneco

Gepubliceerd op 26-07-2018

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van Eneco Groep N.V. (Eneco). Voor de OK is het feit dat het al meer dan een jaar rommelt rond de top van Eneco reden genoeg om te twijfelen aan een juist beleid. De OK heeft ook voorlopige voorzieningen getroffen: de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) is geschorst en een tijdelijke voorzitter is benoemd. Dit is op 18 juli 2018 beslist in een procedure (ECLI:NL:GHAMS:2018:2488) die aanhangig is gemaakt door de ondernemingsraad (OR) van Eneco. Een grote overwinning voor de OR. Lees meer

Aansprakelijkheid organisator bij ongeval in sport- of spelsituatie

Gepubliceerd op 17-07-2018

Voorafgaand aan activiteiten zoals karten, skydiven of kanoën wordt steeds vaker van deelnemers gevraagd of zij een verklaring willen ondertekenen. In zo’n verklaring staat dan vaak opgenomen dat ‘de organisator’ van het sport- of spelevenement niet aansprakelijk is voor eventuele schade die een deelnemer kan oplopen tijdens het evenement (een exoneratieclausule). De vraag die opkomt, is of dit zomaar kan? Kan een organisator zijn aansprakelijk (volledig) uitsluiten door deelnemers een dergelijke verklaring te laten ondertekenen? Het antwoord is: dat hangt er vanaf. Lees meerAanmelden nieuwsbrief