Blog

Zilveren Kruis niet verplicht tot vergoeden van NZa-tarief

Gepubliceerd op 08-03-2018

Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat Zilveren Kruis niet verplicht is het door de NZa vastgestelde maximumtarief aan Conducture te vergoeden. Conducture, een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, had dit gevorderd. Volgens de aanbieder ligt de vergoeding van 75% van het marktconform tarief namelijk onder de kostprijs van de geleverde zorg. Daarbij zou het door de verzekerde te betalen percentage van 25% (nog steeds) een hinderpaal vormen. Lees meer

Rechter fluit Zilveren Kruis terug om polisvoorwaarden

Gepubliceerd op 07-03-2018

Op 23 februari heeft de rechter uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door de Stichting Zorgrecht en een groot aantal kleinere thuiszorgaanbieders over de polisvoorwaarden van Zilveren Kruis. Lees meer

Ondernemingskamer wijst verzoek om concept-eindverslag in kort geding te mogen overleggen af

Gepubliceerd op 06-03-2018

De Ondernemingskamer (OK) kreeg recent het verzoek om een machtiging af te geven op basis van artikel 2:353 lid 3 BW voor een concept-eindverslag waar partijen nog geen commentaar op hebben kunnen leveren. Artikel 2:353 lid 3 BW heeft echter betrekking op het doen van mededelingen uit een (definitief) verslag en niet op een concept-verslag. De OK werd echter verzocht het machtigingsverzoek op eenzelfde manier toe te passen op een concept-verslag. Lees meer

De CAO GGZ is algemeen verbindend verklaard

Gepubliceerd op 05-03-2018

Op 1 maart 2017 is de CAO GGZ 2017-2019 in werking getreden. Deze CAO is in februari 2018 algemeen verbindend verklaard . Wat betekent dit? Lees meer

Schorsing vonnis tot aandelenoverdracht wegens achterhouden informatie door uittredende aandeelhouder

Gepubliceerd op 02-03-2018

In een aandeelhoudersgeschil heeft de rechtbank op vordering van een aandeelhouder zijn mede-aandeelhouders veroordeeld tot gedwongen overname van zijn aandelen. De uittredende aandeelhouder heeft de rechter echter onvoldoende geïnformeerd over de verhoudingen tussen hem en zijn mede-aandeelhouders. Hierdoor heeft de Ondernemingskamer (OK) in hoger beroep tenuitvoerlegging van het in principe uitvoerbare vonnis geschorst totdat de OK einduitspraak doet. Lees meerAanmelden nieuwsbrief