Blog

Het provisieverbod voor advocaten en online platforms – de ACM aan zet

Gepubliceerd op 30-04-2018

De Orde van Advocaten ontmoedigt het gebruik van online platforms door advocaten. Het zou de onafhankelijk in gevaar brengen en in strijd zijn met het provisieverbod. De ACM onderzoekt een klacht dat deze toepassing van het provisieverbod leidt tot strijd met het mededingingsrecht. De argumenten van de Orde overtuigen niet en verdienen een kritische blik van de ACM. Lees meer

Aandeelhouders kunnen geen stemming afdwingen op de aandeelhoudersvergadering (deel 2)

Gepubliceerd op 26-04-2018

In een eerdere blog besprak ik de conclusie van de advocaat-generaal (A-G) omtrent de reikwijdte van het agenderingsrecht van aandeelhouders. Hierbij volgt het oordeel van de Hoge Raad in deze zaak. Lees meer

Na vertrek rechter is nadien gewezen vonnis nietig

Gepubliceerd op 24-04-2018

Eerder heb ik al bericht over een geval waarin de rechtbank een vonnis uitspreekt terwijl één van de drie behandelend rechters inmiddels is vertrokken naar een gerechtshof. De vraag is of dit vonnis dan wel geldig is. Het gerechtshof Amsterdam had de Hoge Raad ingeschakeld om op deze vraag antwoord te krijgen. Deze heeft inmiddels uitspraak gedaan. Lees meer

Binnenkort vergoeding affectieschade mogelijk

Gepubliceerd op 16-04-2018

De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel dat de vergoeding van affectieschade regelt. Dit is een vorm van smartengeld voor nabestaanden/naasten van slachtoffers die door een fout van iemand anders zijn overleden of ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen. Lees meer

Eenzijdig besluit tot verhoging management fee niet toelaatbaar

Gepubliceerd op 12-04-2018

Een aandeelhouder die tevens werkzaam is als algemeen directeur stelt zonder overleg met zijn mede-aandeelhouder een hogere management vergoeding vast dan was afgesproken. Uit een recente uitspraak van de kortgedingrechter te Rotterdam volgt echter dat die aandeelhouder kan worden verboden om deze vergoeding uit te betalen. Hij kan tevens onder omstandigheden worden gedwongen tot het opstellen van een concept-aandeelhoudersovereenkomst. Het eenzijdig besluiten tot aanpassen van een fee is volgens de rechter namelijk in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Lees meerAanmelden nieuwsbrief