Blog

Een vakinhoudelijk juist fiscaal advies, maar toch een beroepsfout?

Gepubliceerd op 27-09-2018

Aan de zorgvuldigheid die beroepsbeoefenaren jegens hun cliënten in acht behoren te nemen, wordt in de rechtspraak hoge eisen gesteld. Beroepsbeoefenaren zijn er niet altijd (voldoende) op bedacht dat hun zorgplicht verder zou kunnen reiken dan alleen het uitbrengen van een advies dat voldoet aan de vaktechnische eisen die daaraan gesteld mogen worden. Een goed voorbeeld hiervan wordt gevonden in de uitspraak van 8 augustus 2018 van de rechtbank Gelderland. Lees meer

Een deal met het college van B&W is niet altijd een deal

Gepubliceerd op 21-09-2018

Hotel Schylge heeft met het college van B&W van de gemeente Terschelling uitgebreid onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitbreiding van het hotel. Daarbij heeft het college in een vroeg stadium aangegeven dat een en ander geschiedt onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. Na circa 2 jaar onderhandelen ontvangt het hotel het bericht dat de gemeenteraad zich niet kan vinden in de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst. De onderhandelingen lopen vervolgens stuk waarna Schylge een procedure start. Schylge stelt zich daarin onder andere op het standpunt dat een overeenkomst tot stand was gekomen. Lees meer

Afval wordt product als het aan Brussel ligt: EU-lidstaten hebben huiswerk opgekregen om daaraan bij te dragen

Gepubliceerd op 19-09-2018

De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen is recent gewijzigd. De doelstelling van efficiënt grondstoffengebruik en de overgang naar een circulaire economie zijn meer centraal komen te staan. Lees meer

Column: Advocaat zoekt (misschien) goede sportschoenen

Gepubliceerd op 17-09-2018

Uitgerust en vol goede moed nam ik na mijn vakantie weer plaats achter mijn bureau. Ik schrok me echter rot toen ik in de vooraankondiging van deze editie las dat ‘nieuwe technologieën en de globalisering de industriële productie volledig zullen veranderen’. Dat is niet de bedoeling! Als eenvoudig arbeidsrecht advocaat moet ik het hebben van werknemers en niet van robots. Lees meer

Brancheteam Gaming kijkt terug op geslaagde Gamescom beurs

Gepubliceerd op 05-09-2018

Eind augustus reisde ons brancheteam gaming af naar de grootste gamebeurs van Europa: Gamescom. Met een beursoppervlakte van ruim 200.000 vierkante meter, was de Koelnmesse in Keulen de ideale locatie om de ruim 370.000 bezoekers te ontvangen. Onze partner, Dutch Games Association, was uiteraard ook van de partij. Deze brancheorganisatie voor de Nederlandse gaming industrie verzorgde alweer voor het negende jaar het Holland Pavilion. Daar wilden wij natuurlijk graag bij zijn. Lees meerAanmelden nieuwsbrief