Blog

(On)roerende zaak?

Gepubliceerd op 19-03-2018

In het Nederlandse goederenrecht kennen we twee soorten zaken: roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die feitelijk in voortdurende verbinding staan met de grond en die bestemd zijn om op dezelfde plek te blijven. Men denkt in dat geval snel aan vastgoed. Alle andere zaken zijn roerend. Hoewel dit begrijpelijk lijkt, ontstaan er in de rechtspraak nog wel eens discussies over de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Lees meer

Arbeidsongevallen en strafrechtelijke handhaving

Gepubliceerd op 16-03-2018

Bij een ernstig arbeidsongeval zijn werkgevers verplicht dit te melden bij de Inspectie SZW. Indien blijkt dat het ongeval een gevolg is van overtreding van Arbowetgeving, kan handhavend worden opgetreden. De Arbowetgeving wordt grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd, bijvoorbeeld door oplegging van een bestuurlijke boete. Bij ernstige overtredingen wordt steeds vaker strafrechtelijk onderzoek en vervolgens vervolging ingesteld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel. Lees meer

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht

Gepubliceerd op 08-03-2018

De ACM legt regelmatig boetes op aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod, maar ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers kunnen worden beboet. Dit kan oplopen tot een bedrag van 900.000 euro. Hoe kun je nu als onderneming voorkomen dat werknemers hun boekje te buiten gaan en daarmee niet alleen zichzelf, maar ook de onderneming, in gevaar brengen? Lees meer

Zilveren Kruis niet verplicht tot vergoeden van NZa-tarief

Gepubliceerd op 08-03-2018

Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat Zilveren Kruis niet verplicht is het door de NZa vastgestelde maximumtarief aan Conducture te vergoeden. Conducture, een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, had dit gevorderd. Volgens de aanbieder ligt de vergoeding van 75% van het marktconform tarief namelijk onder de kostprijs van de geleverde zorg. Daarbij zou het door de verzekerde te betalen percentage van 25% (nog steeds) een hinderpaal vormen. Lees meer

Rechter fluit Zilveren Kruis terug om polisvoorwaarden

Gepubliceerd op 07-03-2018

Op 23 februari heeft de rechter uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door de Stichting Zorgrecht en een groot aantal kleinere thuiszorgaanbieders over de polisvoorwaarden van Zilveren Kruis. Lees meerAanmelden nieuwsbrief