Blog

Invoering nieuwe Payment Service Directive: PSD II

Gepubliceerd op 31-05-2018

De Europese Unie is bezig een uniforme betaalmarkt te creëren waardoor het grensoverschrijdende betalingsverkeer efficiënter en veiliger wordt. In 2009 werd in dit kader de EU-richtlijn Payment Service Directive (PSD) geïmplementeerd. Dit had als doel om consumenten beter te beschermen en snellere en veiligere betalingen te faciliteren. In 2015 werd de nieuwe Payment Service Directive II aangenomen (PSD II). De PSD II omvat wijzigingen en uitbreidingen ten opzichte van de eerste versie, en zal tot meer innovatie en concurrentie moeten leiden. De PSD II zal in 2018 ook in Nederland van kracht zijn. Evenals de PSD zal de PSD II in de Wet op het financieel toezicht worden geïmplementeerd. Lees meer

Naast een UBO-register, ook een centraal aandeelhoudersregister op komst

Gepubliceerd op 29-05-2018

Eerder schreef mijn kantoorgenoot Frank Smetsers een blog over de invoering van een openbaar UBO-register. Naast dit register lijkt nu ook een centraal aandeelhoudersregister op komst. Al op 19 januari 2017 dienden Kamerleden Groot en Esthuizen een initiatiefwetsvoorstel inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister in. Wat houdt zo’n register precies in en waarom moet het er komen? Lees meer

Van Iersel Luchtman Advocaten nieuwe partner Singelloop Breda

Gepubliceerd op 29-05-2018

Van Iersel Luchtman Advocaten wordt partner van 33e editie van de Bredase Singelloop in 2018, en spreekt de intentie uit om ook de komende jaren verder samen te gaan werken. We zullen zichtbaar zijn als naamgever van de 'Van Iersel Luchtman Advocaten Bedrijvenloop'. Het voelt als het begin van een mooie samenwerking en een duurzame relatie. Lees meer

Vertraging bij invoering UBO-register

Gepubliceerd op 24-05-2018

Zoals aangekondigd in de blog van kantoorgenoot Frank Smetsers, diende Nederland op basis van Europese regelgeving uiterlijk op 26 juni 2017 het UBO-register in te voeren. In dit register moeten degenen die de uiteindelijke zeggenschap in een bedrijf hebben en/of wie de uiteindelijke eigenaren van een bedrijf zijn, worden geregistreerd. De minister van Financiën schrijft dat de deadline niet is gehaald omdat de Europese Commissie de op dit register van toepassing zijnde regels nadien nog heeft aangepast. Wat is nu het nieuwe tijdspad? Lees meer

Accountant: meld ook tuchtklacht bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar!

Gepubliceerd op 23-05-2018

Accountants zijn verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Dat is op zich goed voor de nachtrust van de accountant. Maar de deep pockets van de verzekeraars hebben helaas ook een ongewenste aanzuigende werking van claims. Daarbij komt dat als deze claims niet goed worden behandeld, de kans bestaat dat de polis geen dekking biedt. Lees meerAanmelden nieuwsbrief