Blog

Dineke van Dal wordt advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 27-08-2018

Vanaf 1 september is Dineke van Dal beëdigd en maakt ze binnen Van Iersel Luchtman de stap van kennismanager tot advocaat. Dineke stond de afgelopen zes jaar haar collega’s bij met raad en daad. Vanaf nu gaat ze onze cliënten adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, contracteren en aansprakelijkheidsrecht. Lees meer

De civielrechtelijke werking van NVM beroeps- en gedragsregels

Gepubliceerd op 27-08-2018

Om een goede beroepsuitoefening te bevorderen, stellen beroepsgroepen beroeps- en gedragsregels op. De normen die beroepsbeoefenaren hiermee zichzelf opleggen, strekken niet alleen tot de bescherming van de belangen van de opdrachtgever, maar ook tot de bescherming van de belangen van derden. Wanneer een beroeps- of gedragsregel is geschonden en de benadeelde daardoor schade heeft geleden, is het de vraag of de schending van de beroeps- of gedragsregel tevens een wanprestatie of onrechtmatige daad oplevert. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van een civielrechtelijke aansprakelijkheid. In deze blog bespreek ik hoe de Hoge Raad in zijn arrest van 13 juli 2018 met deze vraag is omgegaan in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een NVM-makelaar aan de orde was. Lees meer

Aandeelhouders benadelen medeaandeelhouder: vergoeding van afgeleide schade?

Gepubliceerd op 21-08-2018

In 1997 is Leaderland TTM opgericht door aandeelhouders A, B en X. Zij hielden ook de aandelen in de gelieerde Leaderland vennootschappen. A en B waren ook (beide 50%) aandeelhouder in nog weer een andere vennootschap (C). Na een meningsverschil met X hebben A en B alle activa in de Leaderland vennootschappen overgedragen aan C. Hoewel door de Ondernemingskamer binnen de Leaderland vennootschappen wanbeleid is vastgesteld, zijn de vennootschappen wegens een gebrek aan baten ontbonden. Als gevolg daarvan zijn de aandelen van X waardeloos geworden en X vordert daarom een schadevergoeding van A en B. Lees meer

Column: Tegeltjeswijsheden

Gepubliceerd op 14-08-2018

‘Een van de vele tekenen van de menselijke domheid is de bewondering voor energie. Op zichzelf is energie een volkomen neutrale eigenschap, die pas bewonderenswaardig wordt als het doel, waarop zij zich richt, dat is.’ Deze wijsheid, helaas te lang voor op een tegeltje, is van de Nederlandse schrijver J.C. Bloem en schiet me regelmatig te binnen als ik rechterlijke uitspraken lees (maar ook soms als ik zelf procedeer). Vol vuur en gedreven door een groot gevoel van onrecht storten de cliënt en zijn advocaat zich in een procedure. ‘Het kan toch niet zo zijn dat…’. De rechter gaat alles rechtzetten. Hij gaat doen waarvoor hij benoemd is: recht maken wat krom is. Lees meer

Gasloos bouwen verplicht per 1 juli 2018!

Gepubliceerd op 07-08-2018

Eerder dan aanvankelijk gepland is per 1 juli 2018 de verplichting voor netbeheerders tot het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het gasnet komen te vervallen. Dit opent de deur naar het gewenste verplicht gasloos bouwen van nieuwbouwwoningen. De nieuwe wettelijke regeling geldt voor nieuwbouwwoningen waarvoor per 1 juli 2018 nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Lees meerAanmelden nieuwsbrief