Bouw & Huisvesting

Al een tijdje stijgt de bouwproductie en trekt de vastgoedmarkt aan. Door economische groei neemt de vraag naar nieuwe woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructuur toe. Er wordt zowel meer verhuurd als geïnvesteerd door beleggers. Huurders hechten echter steeds meer belang aan flexibiliteit en willen zich niet meer voor een lange huurperiode vastleggen. Hierdoor worden locatie, courantheid en exploitatiemogelijkheden voor vastgoedbeleggers steeds belangrijker.

Ontwikkelingen
De groei in de branches wordt op kortere termijn wel beperkt door capaciteitsproblemen. Er is een tekort aan arbeid, materialen en beschikbare bouwlocaties. Daarmee stijgen de inkoopprijzen en vertraagt het bouwproces. Het goed inspelen op deze problemen zijn belangrijke uitdagingen. Ook blijft de vraag om innovaties in de bouw op het gebied van isolatie, verwarming en elektriciteit hoog. Zo zullen nieuwe woonwijken voortaan bijna uitsluitend gasloos worden gerealiseerd doordat de aansluitverplichting op het gasnet per 1 juli 2018 is vervallen.

Multidisciplinair juridisch product
Het brancheteam Bouw & Huisvesting bestaat uit een groep van advocaten van verschillende rechtsgebieden die hun expertise hebben gebundeld. Het team heeft als doel ondernemingen die werkzaam zijn binnen de bouw- en huisvestingsbranche een multidisciplinair juridisch product te bieden. Het team deelt niet alleen vanuit ieders expertise op hoofdlijnen kennis en kunde op bouw- en huisvestingsgebied, maar volgt tevens de actualiteiten binnen beide branches op de voet.

Aandachtsgebieden
Binnen het team hebben wij een aantal aandachtsgebieden benoemd:
   >  Aannemers, architecten, engineers & installateurs
   >  Makelaars
   >  Projectontwikkelaars
   >  Woningcorporaties & beheerders

Teamleden
   >  Carolijn Slegers, specialist Insolventie & Herstructurering
   >  Jaap Broekman, specialist Arbeid & Medezeggenschap
   >  Mendy Dibbets, specialist Vastgoed
   >  Mike Hermans, specialist Arbeid & Medezeggenschap
   >  Rachid Haouli, specialist Aansprakelijkheid & Procespraktijk
   >  Rob van Seumeren, specialist Vastgoed
   >  Stef Leijten, specialist Onderneming & Contracteren