Bouw & Sloop

Bouw- en sloopafval bestaat vaak uit diverse afvalstoffen: hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand, metaal, chemisch afval. De hoeveelheid bouw- en sloopafval was na een sterke stijging eind jaren '90 gestabiliseerd op bijna 25 miljard kg. In 2012 is de hoeveelheid toegenomen tot 26 miljard kg. Met deze toename is ook het aandeel nuttige toepassing aanzienlijk gestegen. In 1985 werd nog maar 50% nuttig toegepast. Dit percentage is inmiddels toegenomen tot ongeveer 98%. Na 2000 is de hoeveelheid bouw- en sloopafval redelijk stabiel gebleven. Verder blijkt dat de hoeveelheid en het aandeel gestort drastisch te zijn afgenomen. Zo werd in 1985 nog ruim 6 miljard kg bouw- en sloopafval gestort. Dit is ongeveer 50% van het totaal. Door de stijging van de storttarieven en de toegenomen toepassingsmogelijkheden werd in 2012 nog ‘slechts’ 0,5 miljard kg gestort.

Specifieke uitdagingen voor Bouw & Sloop
Onze advocaten schrijven regelmatig blogs en publicaties die van belang zijn voor A&R bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verwerking van bouw en sloop.

   > Asbestbedrijven hebben geen milieuvergunning meer nodig
   > Recyclinggranulaat niet langer afval
   > Tien jaar besluit mobiel breken
   > De omgevingswet komt eraan
   > Tien jaar = tien jaar; uitspraak over de tijdelijke omgevingsvergunning
   > Recyclinggranulaat niet langer afval maar product
   > CPR en BRL: wat mag een privaat keurmerk nog regelen over bouwproducten?  
   > Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!
   > Boete van € 5.000.000 wegens onveilige situatie. Hoe veilig is uw bedrijf?
   > Tijdelijke omgevingsvergunning: let op valkuil bij eerder tijdelijk vergund project
   > Gewijzigde afvalstoffenregels in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016
   > Het juridisch kader rond de afvalstoffenmakelaar
   > Geen vergunning nodig of toch wel?
   > Bij incident hulpdiensten én bevoegd gezag inschakelen?
   > De bestraffende overheid: de bestuurlijke strafbeschikking milieu
   > Programma Vang en Besluit omgevingsrecht
   > Kunnen gevaarlijke afvalstoffen het afvalstempel verliezen?