Contracten en Aansprakelijkheid

Als geen ander heeft u te maken met het opstellen en beoordelen van diverse contracten omtrent inkoop, financiering, zekerheden en samenwerkingsverbanden. En dan nog te bedenken dat bij verreweg de meeste contracten algemene voorwaarden horen. Waar ooit afspraken bij wijze van spreken op een bierviltje werden geschreven, worden deze tegenwoordig vaak tot in detail vastgelegd. En retail is nou eenmaal detail.

Voorkom conflicten
Heldere vastlegging van afspraken in contracten, draagt bij aan het beperken en oplossen van conflictsituaties. Echter kunnen conflicten nooit helemaal worden voorkomen. Claims van, of op klanten, leveranciers of banken, horen er in zekere zin bij. Zeker in de retail constateren wij dat deze ‘claimcultuur’ verder toeneemt vanwege de flinke omvang van de ondernemingen en de felle concurrentie die er is. Ons retailteam staat uw onderneming dan ook bij wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, of wanneer u juist geleden schade wenst te verhalen op een ander.

Algemene voorwaarden
Het hanteren van up-to-date en juiste algemene voorwaarden is van groot belang. Zeker ook als u een webshop heeft. Want wat gebeurt er wanneer u geleverd heeft, maar de betaling achterwege blijft omdat de klant bijvoorbeeld failliet gaat. Een opgenomen eigendomsvoorbehoud kan dan de risico’s beperken. Maar denkt u ook aan een situatie waar u zelf aansprakelijk wordt gesteld. In zo’n geval helpt het als u toepasselijk verklaarde aansprakelijkheidsbeperkingen hebt opgenomen.

Mocht u reeds over algemene voorwaarden beschikken, dan is een periodieke check hierop geen overbodige luxe. Uw situatie kan immers veranderd zijn ten opzichte van de tijd waarin de voorwaarden werden opgesteld. Of misschien zijn de destijds geldende regels voor uw onderneming inmiddels gewijzigd. Wij voeren graag een grondige check voor u uit zodat u geen verouderde, of inmiddels onjuiste garanties, leveringscondities of betalingscondities hanteert.