E-commerce

Elektronisch zakendoen is meer dan alleen het online bestellen en betalen van producten en/of diensten. Het bestrijkt het gehele voortraject tot de aftersales. Denk hierbij aan het inrichten en bouwen van je website, de contacten met leveranciers, het opzetten van een distributiesysteem en vervolgens het online bestellen, factureren en betalen van de goederen,

Informatieverplichting
Naast dat uw webwinkel aantrekkelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is, moet deze volgens de wet voldoen aan veel informatieverplichtingen. Denk aan de identiteit van de aanbieder, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de algemene voorwaarden. Daar komt bij dat de regelgeving op het gebied van e-commerce continu in beweging is. Gelukkig zijn wij voor u telkens volledig op de hoogte van de meest actuele wetgeving.

Privacy
Op het gebied van privacy zijn er de nodige aandachtspunten. Zo dient het gebruik van gegevens in overeenstemming te zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) en moet er de nodige aandacht zijn voor de beveiliging daarvan. Daarnaast bent u verplicht uw afnemers goed en volledig te informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens en dient u ze op een juiste wijze te informeren over het gebruik van cookies. Het is daarbij van belang dat het privacy- en cookiestatement in overeenstemming is met het gebruik dat wordt gemaakt van de persoonsgegevens. Als er bij de verwerking van deze persoonsgegevens derden worden ingeschakeld, zullen ook hier afspraken mee gemaakt moeten worden over de beveiliging van deze gegevens.

Inrichting website
Een optimale inrichting van uw website met de juiste omgang van de persoonsgegevens zijn van groot belang vanuit juridisch oogpunt. Maar uw website is uiteraard ook het online visitekaartje van uw bedrijf. Onze e-commerce specialisten adviseren u dan ook naast de privacy aspecten en het gebruik van klantgegevens, ook over een juiste en effectieve inrichting van uw website zodat u op een professionele wijze voor de dag komt.