Recht voor financieel professionals

Elk jaar organiseren wij cursussen voor financieel professionals. De VIL Academie biedt periodieke cursussen op de gebieden financieel recht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht. Tijdens de bijeenkomsten wordt uw kennis volledig up to date gebracht en komt u in contact met vakgenoten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Smetsers (f.smetsers@vil.nl) die de cursussen coördineert. Hij is telefonisch bereikbaar via 088 - 90 80 800.

PE opleidingsuren
De VIL Academie is door de NBA en de onafhankelijke keuringinstantie Cedeo erkend. Hierdoor zijn voor het volgen van de cursussen drie PE-uren te behalen per cursus. De betreffende NBA code staat bij de cursus vermeld.

Cursussen 2018

Donderdag 31 mei
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - NBA code: 93533
We bespreken uitvoerig de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei van kracht gaat. Specifiek kijken we naar de (nieuwe) verplichtingen die de AVG oplegt. Voorts gaan wij in op de risico’s die spelen bij niet naleving, de sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen en wat organisaties kunnen / moeten doen als zij betrokken raken in een onderzoek.

Donderdag 4 oktober
Wet financieel toezicht / Aansprakelijkheid voor toezichthouders - NBA code: 93535 

Tijdens de bijeenkomst maken wij u wegwijs in de regelgeving over financieel toezicht. Ook gaan wij in op de sancties die Nederlandse toezichthouders kunnen opleggen. Tot slot staan wij stil bij de (on)mogelijkheden om toezichthouders zelf aansprakelijk te stellen.

Donderdag 29 november
Procederen bij de Ondernemingskamer - NBA code: 93536

In deze cursus gaan we in op drie verschillende procedures bij de Ondernemingskamer: Het verzet door een crediteur tegen de intrekking door een moedervennootschap van een 403-verklaring. Daarna de enquêteprocedure naar wanbeleid in een vennootschap en de maatregelen die in dat kader gevraagd kunnen worden. En tot slot de procedure om een aandeelhouder uit te kopen of af te stoten.

Locatie / Tijdsduur
De cursussen worden gegeven op ons kantoor aan de Meerendonkweg 21 in Den Bosch. De ontvangst is telkens om 15:00 uur waarna de cursus om 15:30 begint. Om 18:30 wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelden
We hebben de kosten per cursus met € 75,- (ex btw) zo laag mogelijk gehouden. Hoewel de drie cursussen als één pakket worden gegeven, staat het u vrij om een specifieke keuze te maken. Wij gaan er echter vanuit dat u niets wilt missen. Uiteraard zijn de bijeenkomsten ook voor uw collega’s toegankelijk. U kunt zich aanmelden middels een e-mail naar aanmelding@vil.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan welke cursus(sen) u wilt volgen?

Inhouse
We bieden de cursussen van de VIL Academie ook in-house aan. Op dit moment zijn dit:
> Actualiteiten insolventierecht
> Bescherming persoonsgegevens, datalekken & privacy
> Beroepsaansprakelijkheid dienstverleners
> Actualiteiten arbeidsrecht
> Actualiteiten ondernemingsrecht
> M&A in one day

Mocht u behoefte hebben aan een specifiek onderwerp, dan is dit altijd bespreekbaar. Bij interesse in één van de cursussen brengen we graag een offerte op maat uit.