Franchise en Samenwerking

Als kantoor zijn wij geassocieerd lid van de Nederlandse Franchise Vereniging. Deze vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. Hoewel franchise gemiddeld genomen succesvoller is dan een filiaalbedrijf, is veel inspanning van zowel de nemer als gever vereist om succesvol te blijven. Zeker in moeilijke tijden kunnen meningsverschillen de samenwerking onder druk zetten.

Franchise
Franchise is in de retail niet meer weg te denken. Voor de franchisegever is het zaak om een zo groot mogelijke dekking te realiseren; voor de nemer om met gebruikmaking van aansprekende merken en een bestaande formule zoveel mogelijk producten en/of diensten te verkopen. Om niet in de (juridische) problemen te komen, is het van groot belang dat beide partijen goede en duidelijke afspraken maken over hun wederzijdse verplichtingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het exclusieve afzetgebied, het eenduidige gebruik van de formule en onderscheidingstekens, het inkoopbeleid, de marketinginspanningen en de duur van de overeenkomst.

Belangrijke thema’s
Prognoses, het (centrale) inkoopbeleid, het prijsbeleid en huurovereenkomsten zijn belangrijke thema’s bij franchise. Kan een franchisegever gehouden worden aan de door hem afgegeven prognose? Is de franchisenemer afhankelijk van het productassortiment van de gever? In hoeverre mag een franchisegever invloed uitoefenen op het prijsbeleid van de nemer? Wat gebeurt er met de franchiseovereenkomst als de huurovereenkomst eindigt? Onze franchisespecialisten kunnen u prima adviseren.

Andere samenwerkingsvormen
Naast franchise zijn er vele andere vormen van samenwerking denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan distributie- of agentuurovereenkomsten. Bij deze overeenkomsten spelen voornamelijk vragen over exclusiviteit, intellectuele eigendomsrechten en prijsbeleid. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het opstellen van deze overeenkomsten. Ook indien er een geschil ontstaat over een bestaande samenwerking of de beëindiging daarvan, kunnen wij u behulpzaam zijn.