Klaar voor KEI

Zoals bekend maakt de Rechtspraak met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) haar intrede in de 21e eeuw. Doelstelling: vereenvoudiging, uniformering, versnelling én digitalisering. Over enige tijd zullen bijna alle zaken volledig online gevoerd worden. Is uw kantoor hier al klaar voor? Weet iedereen hoe het digitaal procederen in zijn werk gaat? Wij bieden advocatenkantoren de cursus klaar voor KEI aan. Belangstelling? Neem dan contact op met onze kennismanager Dineke van Dal.

Kennis en ervaring
In de afgelopen periode is VIL met een interne werkgroep druk bezig geweest met KEI. Inmiddels zijn alle secretaresses en advocaten door deze werkgroep volledig op de hoogte gebracht. Er zijn KEI-modellen en werkinstructies vastgesteld. Daarnaast is binnen VIL de allereerste KEI-procedure een feit. Onze kennis en ervaring delen wij graag met u, zodat ook uw kantoor klaar is voor KEI.

Cursus
Tijdens de cursus worden de deelnemers uitgebreid voorgelicht over de wijzigingen in het burgerlijk procesrecht en de nieuwe digitale procesvoering in civiele zaken. Fase 1.0 voor dagvaardingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging staat daarin centraal.

Docent
Dineke van Dal is bijna 10 jaar werkzaam geweest binnen de rechtspraak. Eerst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en vervolgens als stafjurist bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Als kennismanager publiceert ze regelmatig in het Advocatenblad en in Juridisch up to Date. Binnen kantoor draagt ze op verschillende manieren bij aan het vergroten van de vakinhoudelijk kennis van de advocaten. Belangrijke onderdelen daarbij zijn het onderhouden van een intern knowhow-systeem, het ontwikkelen van juridische modellen en het bijhouden en signaleren van relevante juridische ontwikkelingen.

Tijd / plek / prijs
De cursus Klaar voor KEI duurt twee uur en kan inhouse of op ons kantoor te ’s-Hertogenbosch aan de Meerendonkweg 21 gegeven worden. We bieden de cursus voor € 100,- per deelnemer aan.

Contact
Heeft u belangstelling of specifieke vragen omtrent de cursus? Neem dan contact op met onze kennismanager Dineke van Dal via d.dal@vil.nl of middels telefoonnummer 088 – 90 80 820.

 

De eerste fase van KEI civiel is op 1 september uitgerold. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland kan voor dagvaardingszaken met een belang van meer dan € 25.000 alleen nog maar digitaal geprocedeerd worden. Naast de overgang naar digitaal procederen, wijzigt KEI ook het procesrecht. Zo worden de verschillen tussen een dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftprocedure verkleind. Verder is het voor het starten van een dagvaardingsprocedure niet langer noodzakelijk dat een deurwaarder wordt ingeschakeld. Ook de terminologie wijzigt. Na 1 september spreken we bijvoorbeeld over een ‘vorderingsprocedure’ en een ‘verzoekprocedure’. Tot slot krijgt de zitting een centrale rol in de procedure en krijgt de rechter meer mogelijkheden. Zo kan hij voortaan getuigen en deskundigen horen en meteen na afloop einduitspraak doen.