Personeel

Uw medewerkers zijn de belangrijkste pijler van uw onderneming. Zij bepalen immers voor het grootste deel uw bedrijfssucces. Door hun dagelijks contact met uw klanten, zowel on- als offline, zorgen zij ervoor dat een sterke klantrelatie kan worden opgebouwd.

WWZ
In 2015 is het arbeidsrecht met de komst van de Wet werk en zekerheid drastisch veranderd. Het ontslagrecht is hervormd en er gelden nieuwe regels met betrekking tot flexibele arbeid. Deze wijzigingen zullen tevens van invloed zijn op de inhoud van toekomstige cao’s waardoor u gedwongen wordt om goed naar uw HR-beleid te kijken.

Flexibel werken
In het kader van flexibiliteit is het niet meer (zomaar) toegestaan om in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een nonconcurrentiebeding op te nemen. Daarnaast geldt er een aanzegverplichting en is het voortaan verboden om een proeftijd op te nemen in arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter. Tot slot gaan elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten sneller dan voorheen automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht is flink op de schop gegaan. Zo geldt er voortaan een beperkend aantal ontslaggronden en zijn herplaatsing en scholing in de wet verankerd. Daarnaast heeft uw werknemer het recht om binnen twee (of in sommige gevallen drie) weken terug te komen op een beëindigingsovereenkomst. Zelfs als deze inmiddels is ondertekend.

Medezeggenschap en cao’s
De veranderingen zijn ook van invloed op het cao-recht en de medezeggenschap van uw werknemers. Weet u wat daarvan voor u de gevolgen zijn? Hoe wordt bijvoorbeeld tegenwoordig een OR opgericht en wat voor rechten en plichten hebben ze? Waar ligt de grens tussen de positie van een vakbond en een OR? Zeker nu de behoefte aan inspraak van medewerkers steeds groter wordt, zijn dit de vragen waarop ze naar u komen voor een antwoord. Onze arbeidsrechtspecialisten ondersteunen u hier graag bij.