Publicatie

Kan de curator zijn salaris bij voorrang verhalen op door hem ten onrechte geïncasseerde aan de bank verpande vorderingen?

JURIDISCH UP TO DATE - De curator die het (stille) pandrecht van een financier betwist en vervolgens zelf actief de debiteuren incasseert, handelt onrechtmatig indien het pandrecht toch rechtsgeldig blijkt. De Hoge Raad heeft bij arrest van 5 februari 2016 geoordeeld dat de financier in dat geval een schadevordering op de boedel krijgt, zonder dat daar een bijzondere voorrang aan verbonden is. Het salaris van de curator gaat dus voor op de schadevordering. De curator zou zichzelf (althans de boedel) dus kunnen bevoordelen ten nadele van de financier. De Hoge Raad overweegt dat onder omstandigheden wel sprake kan zijn van persoonlijke aansprakelijkheid van de curator die ten onrechte debiteuren heeft geïncasseerd.

Datum
18-03-2016
Advocaat
Jagt, Mr R. Van der
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht