Publicatie

Curator Bowie niet gerechtigd om het surplus van inning te ontvangen vóór de overige pandhouders

SMARTNEWZ - De Bontrup-groep bestaat uit een holding met een dochter- en kleindochtermaatschappij. Na inning van de vorderingen door de eerste stil pandhouder blijft een surplus over. Dit komt pas toe aan de curator nadat ook, naast de innende pandhouder, de aanwezige belanghebbenden conform hun rang voldaan zijn. Er is pas sprake van een pandakte als deze zo aangeduid is en/of de overeenkomst de strekking heeft om een pandrecht te vestigen.

Datum
12-10-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Vennootschap
Download publicatie

 

Terug naar overzicht