Publicatie

Aansprakelijkheid bestuurders verscherpt

FINANCIEELE DAGBLAD - Aansprakelijkheid van een vennootschap leidt doorgaans niet direct ook tot aansprakelijkheid van de bestuurder zelf. Daarvan is alleen sprake in specifieke situaties. Voor het vaststellen van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders gelden verschillende normen. Zo geldt ten opzichte van een curator in een faillissement een andere maatstaf dan voor een bestuurder van een bedrijf dat door bijvoorbeeld een relatie van het bedrijf wordt aangesproken. Voor deze laatste categorie gold in de rechtspraak lange tijd dat alléén wanneer de bestuurder persoonlijk een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt, hij samen met de vennootschap die hij bestuurt aansprakelijk kan zijn ten opzichte van een derde partij. De Hoge Raad heeft op 23 november 2012 echter een arrest gewezen waarin de maatstaf van een ‘ernstig verwijt’ voor de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder is losgelaten.

Datum
01-01-2013
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht