Publicatie

Aansprakelijkheidsrisico accountant bij te late deponering van de jaarrekening

TIJDSCHRIFT JAARREKENINGENRECHT - De naamloze en besloten vennootschap zijn verplicht een vastgestelde jaarrekening tijdig te deponeren. Indien het bestuur van de vennootschap niet heeft voldaan aan deze deponeringsplicht heeft het zijn taak onbehoorlijk verricht, met als gevolg een (substantieel) risico van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Wanneer sprake is van een gefailleerde vennootschap die de jaarrekening te laat heeft gedeponeerd, loopt ook de accountant van de vennootschap een aansprakelijkheidsrisico. Dit wordt door accountants veelal onvoldoende gerealiseerd. In de literatuur en jurisprudentie wordt hierover (nog) nauwelijks een standpunt ingenomen. Deze beschouwing gaat in op de aansprakelijkheidsrisico’s voor de accountant bij schending van de deponeringsplicht en de aansprakelijkheid van bestuurders.

Datum
20-04-2016
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht