Publicatie

ABN kan restantvordering nog tot 20 jaar na ondertekening proces-verbaal van de verificatievergadering invorderen

SMARTNEWZ - In cassatie gaat het om de rechtsvraag of de lange verjaringstermijn van twintig jaar voor rechterlijke uitspraken uit artikel 3:324 BW kan worden toegepast op een vordering die blijkt uit de lijst van erkende vorderingen uit het proces-verbaal van de verificatievergadering en die destijds niet is betwist door eiser (toenmalige failliet), zoals het hof heeft aangenomen. ABN AMRO is de restantvordering op basis van dit proces-verbaal (een executoriale titel) na einde faillissement gaan invorderen (middels pensioenbeslag), maar eiser meent dat die restantvordering is verjaard, omdat de verlengde verjaringstermijn van artikel 3:324 BW alleen voor rechterlijke uitspraken geldt, waarvan hier geen sprake is.

Datum
29-04-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht