Publicatie

Accountant verstrikt in Vestia-derivaten

TIJDSCHRIFT VOOR JAARREKENINGENRECHT - De Accountantskamer te Zwolle heeft op 19 augustus 2013 in een vijftal uitspraken klachten beoordeeld die waren ingediend tegen twee voormalige controlerend accountants van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia (Vestia). Drie van de klachten zijn door de Accountantskamer (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Volgens de Accountantskamer is de jaarrekening over het boekjaar 2010 met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel-kritische instelling gepland en uitgevoerd. De overige klachten werden deels verjaard en deels ongegrond geoordeeld. De uitspraken werpen met name een interessant licht op de wijze waarop derivatencontracten in Nederland in de jaarrekening verwerkt dienen te worden. De grote vraag daarbij is of derivatencontracten tegen marktwaarde/reële waarde (fair value) of historische kostprijs gewaardeerd moeten worden.

Datum
02-04-2014
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht