Publicatie

Afwijzing schadevergoedingsvordering ABN AMRO vanwege ontbreken causaal verband tussen tekortkoming notaris en schade bank

SMARTNEWZ - Beroepsaansprakelijkheid notaris; opdracht (naar de letter genomen) om hypotheekrecht ten laste van schuldenaar te vestigen wordt niet uitgevoerd; in plaats daarvan wordt - zonder nader overleg met de bank - derdenhypotheek gevestigd ten laste van aan de schuldenaar gelieerde rechtspersoon; toerekenbare tekortkoming; schadevergoedingsvordering niettemin afgewezen wegens ontbreken causaal verband (geen condicio sine qua non).

Datum
16-01-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht