Publicatie

Bank en accountant zakken weg in derivatenmoeras

JURIDISCH UP TO DATE - Begin april 2014 werd bekend dat het MKB in Nederland voor bijna 4 miljard euro in het rood zou staan als gevolg van afgesloten rentederivatencontracten.1 De gevolgen van de grote aantallen rentederivatencontracten die de afgelopen tien jaar zijn afgesloten zullen zich de komende jaren nog doen voelen. Dat geldt niet alleen voor de ondernemingen die deze contracten hebben afgesloten, maar ook voor de banken met wie de contracten zijn gesloten en accountants die de jaarrekeningen van de gedupeerde instellingen hebben gecontroleerd. Recente uitspraken leren ons dat zowel deze banken als ook accountants in voorkomende gevallen rekening moeten houden met claims. Zo heeft de Accountantskamer te Zwolle op 19 augustus 2013 naar aanleiding van diverse tuchtklachten een voormalig controlerend accountant van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia (Vestia) berispt.2 Daarnaast heeft de rechtbank Oost-Brabant op 26 maart 2014 de Rabobank veroordeeld om ruim € 170.000 te vergoeden aan een melkveehouder vanwege de voortijdige beëindiging van een rentederivatencontract.3 Beide uitspraken werpen een interessant licht op de zorgplicht die zowel van de accountants als van de bank mag worden verwacht.

Datum
15-05-2014
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht