Publicatie

Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie?

JURIDISCH UP TO DATE - Voordat de vennootschap wordt uitgeschreven uit het handelsregister, dient een vereffening van de nog in de vennootschap aanwezige baten plaats te vinden. Turboliquidatie is een uitzondering op deze hoofdregel. Hierbij heeft de vennootschap op het moment dat het ontbindingsbesluit effectief wordt geen baten meer. In feite komt het bij een turboliquidatie neer op een besluit om de vennootschap te ontbinden. Dat besluit wordt vervolgens ingeschreven in het handelsregister. Hierin wordt opgenomen dat de vennootschap is opgehouden te bestaan. Ingeval een vennootschap in strijd met de voorgeschreven wijze van liquidatie wordt beƫindigd, kan sprake zijn van onrechtmatig handelen van de bestuurders en (in voorkomend geval) de vereffenaars jegens bijvoorbeeld de schuldeisers. Zij kunnen dan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van dat onrechtmatig handelen. In een arrest van 12 juli 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich hierover uitgelaten. In dit arrest heeft het Gerechtshof het juridisch kader van het aansprakelijkheids-leerstuk voor zowel bestuurders als aandeelhouders weer eens uitvoerig uiteengezet. Dat maakt het arrest in deze rubriek het bespreken waard.

Datum
07-10-2016
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht