Publicatie

Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor betalingsachterstand leaseovereenkomst

SMARTNEWZ - De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat gedaagde geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij gehouden is de schade die eiseres onmiskenbaar lijdt, (persoonlijk) aan eiseres dient te vergoeden. Niet kan worden aangenomen dat gedaagde ten tijde van het sluiten van de leaseovereenkomst in 2009 wist of behoorde te weten dat de vennootschap haar verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst niet zou kunnen voldoen noch dat gedaagde op enigerlei wijze heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet zou nakomen.

Datum
07-04-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht