Publicatie

Bestuurder treft geen persoonlijk verwijt voor onrechtmatige gedraging die zoon namens de vennootschap heeft verricht

SMARTNEWZ - Kopers van een boot stellen de bestuurder van de verkopende BV persoonlijk aansprakelijk voor het niet terugbetalen van de koopsom nadat zij hebben ontdekt dat de boot niet aan de toegezegde verwachtingen voldoet. De bestuurder kan echter geen persoonlijk verwijt worden gemaakt, omdat onvoldoende onderbouwd gesteld is dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat het toelaten van zijn zoon tot de gegevens van de BV tot gevolg zou hebben dat de BV haar verplichtingen ter zake niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden. Gebleken is immers dat de zoon de volledige verkoop heeft geregeld zondag zijn vader, de bestuurder van de BV, daarover te informeren.

Datum
02-02-2018
Advocaat
Kitslaar, Mr A.C.M.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht