Publicatie

Bestuurders aansprakelijk vanwege bijna twee maanden te laat gedeponeerde jaarrekening

SMARTNEWZ - Bestuurders van een failliete scheepswerf zijn door de curatoren aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. Zij hebben niet voldaan aan de publicatieplicht nu zij de jaarstukken te laat hebben gedeponeerd. De termijn van de deponering is overschreden nadat de KvK de jaarstukken heeft teruggestuurd omdat zij niet voldeden aan alle wettelijke vereisten. Zo ontbraken de handtekeningen en de datum van goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bestuurders zijn tegen het oordeel van het hof in cassatie gegaan. De HR volgt de A-G in haar conclusie. Het principale cassatieberoep dient te worden verworpen omdat de aangevoerde middelen falen.

Datum
11-11-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht