Publicatie

Boedelvordering Heineken uit voortgezette huur valt onder pandrecht verhuurder

SMARTNEWZ - Deze zaak heeft betrekking op de inningsbevoegdheid van de pandhouder als separatist op de voet van art. 57 lid 1 Fw tegenover de taak van de curator om op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen te behartigen van bevoorrechte schuldeisers, in dit geval de fiscus die een bodemvoorrecht heeft. De Hoge Raad oordeelt dat een (bezitloos) pandrecht op inventaris door Heineken als pandhouder kan worden uitgewonnen tot verhaal van een boedelvordering die eerst na het faillissement is ontstaan op grond van art. 39 Fw. nu de vordering voortvloeit uit een op de dag van de faillietverklaring al bestaande huurverhouding met de gefailleerde. De curator vist achter het net: de curator kan niet namens de Ontvanger die een bodemvoorrecht heeft, de executieopbrengst van de verpande inventaris opeisen bij de pandhouder.

Datum
15-04-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht