Publicatie

Buitengerechtelijke ontbinding niet gerechtvaardigd nu contractuele wederpartij bereid is tot herstel gebreken

SMARTNEWZ - Appellant heeft geïntimeerde van een boot voorzien. Al bij oplevering komt een lekkage aan het licht. Appellant heeft getracht deze lekkages te verhelpen, echter zonder succes. Daarop ontbindt geïntimeerde de koopovereenkomst en vordert zij de koopsom terug. Appellant stelt dat geïntimeerde niet kon ontbinden nu appellant niet de contractuele wederpartij was. Dat was Saillant Watersport, waarvan appellant directeur was. In eerste aanleg achtte de kantonrechter dat voorshands bewezen was dat appellante, in diens eigen persoon, wel de contractuele wederpartij was. Het hof geeft appellant de mogelijkheid dit bewijs te ontzenuwen. Daarin slaagt appellant niet. Echter oordeelt het hof wel dat ontbinding niet gerechtvaardigd was nu appellant de gebreken wilt herstellen. Van onmogelijkheid tot herstel is dan ook geen sprake.

Datum
23-12-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht