Publicatie

Curator versus verhuurder (Insolad Congresbundel 2012)

INSOLAD CONGRESBUNDEL 2012 - In dit artikel willen wij stapsgewijs behandelen hoe met huurgerelateerde vorderingen in een faillissementssituatie dient te worden omgegaan. Wij beperken ons uitdrukkelijk tot de situatie waarin de huurder in staat van faillissement is verklaard en er sprake is van huur van bedrijfsruimte (artikel 7:290 BW) en kantoorruimte (artikel 7:230a BW). Het artikel is zowel voor de insolventiespecialist als de huurspecialist bedoeld, reden waarom bepaalde begrippen in dit artikel kort worden uitgelegd, ook al zijn ze voor een deel van het lezerspubliek al bekend. Allereerst zal kort worden geschetst op welke wijzen huurovereenkomsten in een faillissementssituatie tot een einde kunnen komen. Vervolgens zal worden behandeld welke vorderingen ontstaan in het kader van die beƫindiging. Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen de vorderingen die betrekking hebben op huurpenningen en vorderingen in het kader van de oplevering van het gehuurde.

Datum
01-11-2012
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Vastgoed
Download publicatie

 

Terug naar overzicht