Publicatie

De (beperkte) rol van de controlerend accountant bij het voorkomen en ontdekken van fraude

TIJDSCHRIFT VOOR JAARREKENINGENRECHT - Met het aanhouden van de economische crisis lijkt ook het risico op fraude door personeelsleden van de onderneming toe te nemen. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude primair bij de ondernemingsleiding ligt, heeft de controlerend accountant hierin ook een rol. Het naar behoren verrichten van de controlewerkzaamheden zal de gepleegde fraude niet altijd aan het licht brengen, maar de kans daarop wel vergroten. Wanneer blijkt dat de accountant zijn kerntaak heeft verzuimd, kan hij een forse maatregel verwachten. Dit volgt uit de uitspraak van de Accountantskamer d.d. 13 mei 2013 (Wtra 12/643 en 12/644).

Datum
01-09-2013
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht