Publicatie

De hypotheekakte als executoriale titel

JURIDISCH UP TO DATE - De Hoge Raad heeft reeds in 1992, in het arrest Rabobank/Visser (HR 26 juni 1992, NJ 1993, 449) bepaald dat de hypotheekakte aan bepaalde eisen dient te voldoen om deze als executoriale titel te kunnen gebruiken. Deze eisen zullen in dit artikel nader worden geĆÆllustreerd aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad.

Datum
01-08-2013
Advocaat
Poorthuis, Mr O.B.J.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht