Publicatie

De positie van de debiteur van de verpande vordering bij faillissement van de pandgever

JUTD - Hij die zowel schuldenaar als schuldeiser is van een gefailleerde, kan op grond van artikel 53 Fw zijn schuld met zijn vordering op gefailleerde verrekenen. In een faillissementssituatie kan een beroep op verrekening - anders dan buiten faillissement - niet worden afgewezen indien de vordering nog niet vaststaat en ook niet op eenvoudige wijze is vast te stellen. Maar stel nu dat in een situatie van faillissement niet de curator, maar de pandhouder gaat incasseren. Mag de debiteur dan ineens zijn vordering niet meer verrekenen, indien deze nog niet vaststaat?

Datum
17-12-2017
Advocaat
Krüger, Mr C.A.G.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht