Publicatie

De reikwijdte van de exhibitieplicht ex art. 843a Rv

JURIDISCH UP TO DATE - De exhibitieplicht neergelegd in art. 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: ’Rv’) geeft partijen die daarbij een rechtmatig belang hebben de mogelijkheid inzage, afschrift of uittreksel te vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden tot zijn beschikking of onder zijn berusting heeft. Dit geschiedt op kosten van degene die een vordering op grond van art. 843a instelt en strekt zich tevens uit tot op een gegevensdrager aangebrachte gegevens. Tot voor kort ging men ervan uit dat een verzoek tot exhibitie van bescheiden alleen werd geaccepteerd wanneer over de rechtsbetrekking een procedure aanhangig is of naar verwachting zal worden gemaakt, in Nederland. Op 8 juni 2012 heeft de Hoge Raad echter een andere route ingeslagen en geoordeeld dat ook sprake kan zijn van een procedure in het buitenland.

Datum
02-05-2013
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht