Publicatie

Echtgenote vernietigt met succes afgegeven garanties niet vallend onder de normale bedrijfsuitoefening vanwege ontbreken toestemming

SMARTNEWZ - Wassenaar OG vordert van gedaagde betaling van € 52.500,- aangezien gedaagde zich garant heeft gesteld voor al hetgeen X BV ingevolge de huurovereenkomst aan de verhuurder of diens rechtverkrijgenden verschuldigd zal zijn. De echtgenote van gedaagde heeft met een succes een beroep gedaan op de vernietigingsgrond van artikel 1:89 lid 1 BW waarmee de garanties - nu deze niet vallen onder de normale bedrijfsuitoefening - buitenrechtelijk zijn vernietigd. Nu de garanties zijn vernietigd komt Wassenberg OG daarop geen beroep toe en kan zijn vordering niet slagen.

Datum
31-01-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht