Publicatie

Faillissement en opvolgend werkgeverschap

JURIDISCH UP TO DATE - De rechtspraak brengt helaas nog onvoldoende helderheid wanneer werkgevers ’ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn’. Uit Van Tuinen/Wolters en de hiervoor besproken Amsterdamse uitspraken vloeit voort dat alleen aan het tweede criterium van genoemd arrest is voldaan, indien er bij de nieuwe werkgever in een individueel geval daadwerkelijk sprake is van bepaalde wetenschap en bekendheid ter zake de werknemer. De uitspraak van de rechtbank Zutphen geeft een andere (ruimere) lijn weer. Deze tegenstrijdigheid in de rechtspraak leidt tot de conclusie dat een doorstarter er toch rekening mee moet houden dat hij wordt geconfronteerd met werknemers die met succes zullen stellen dat zij voor onbepaalde tijd in dienst zijn, ook als er verder geen enkele band met de oude werkgever is.

Datum
10-10-2013
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Arbeid & Medezeggenschap, Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht