Publicatie

Faillissement misbruikt om personeelsbestand te verkleinen: bestuurder aansprakelijk

JURIDISCH UP TO DATE - Het faillissement blijft een effectief middel om in het personeelsbestand te snoeien. Er kan echter wel sprake zijn van oneigenlijk gebruik, welk gebruik onder omstandigheden onrechtmatig jegens de werknemer kan zijn. Dit maakt het toch risicovol voor bestuurders om werknemers via een faillissement te laten afvloeien. In dit artikel zal ik daar verder op ingaan aan de hand van een vonnis van de rechtbank te Zwolle van 26 september 2012 (LJN BY3414).

Datum
20-12-2012
Vakgebied
Arbeid & Medezeggenschap, Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht