Publicatie

Geen beroep op rechter-commissaris mogelijk bij onvrede over vaststellingovereenkomst curator

JURIDISCH UP TO DATE - Curatoren in omvangrijke faillissementen zien zich vaak geconfronteerd met belangrijke beslissingen die op korte termijn moeten worden genomen. De juistheid of gerechtvaardigdheid van een dergelijke beslissing kan op een later moment door één of meerdere crediteuren in twijfel worden getrokken. De vraag die aan de orde kwam in het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2013 (ECLI:NL:PHR:2013:2076) was of dergelijke beslissingen, en dan meer specifiek schikkingen die door curatoren worden getroffen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, op verzoek van crediteuren (en na een bevel van de rechter­ commissaris) kunnen worden teruggedraaid.

Datum
06-02-2014
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht