Publicatie

Geen persoonlijk ernstig verwijt bestuurder voor niet nakomen betalingsregeling ter voorkoming faillissement

SMARTNEWZ - Wynroas heeft gesteld dat B als aandeelhouder en A als bestuurder van Bootiek ten aanzien van de gang van zaken bij voormelde vennootschappen onrechtmatig jegens Wynroas hebben gehandeld. De vordering van Wynroas is gebaseerd op artikel 2:9 BW in combinatie met artikel 6:162 BW en de norm uit het Beklamel-arrest.

Datum
11-11-2015
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht