Publicatie

Geen recht op inzage in boekhouding gefailleerde om aansprakelijkstelling van een derde te onderbouwen

SMARTNEWZ - Een individuele schuldeiser heeft enkel recht op inzage in de boekhouding van een gefailleerde vennootschap voor zover zij daarbij een rechtstreeks en voldoende belang heeft. Aangezien in casu de vordering tot openlegging van boeken en bescheiden enkel is gericht op de onderbouwing van de aansprakelijkstelling van een derde is hiervan geen sprake en is de curator niet gehouden inzage te verlenen.

Datum
11-04-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht