Publicatie

Geen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid vestigingsleider accountantskantoor

TIJDSCHRIFT VOOR JAARREKENINGENRECHT - De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van een accountant brengt met zich dat een accountant ook verantwoordelijk kan worden geacht voor het handelen of nalaten van anderen. Doorgaans moet daarbij worden gedacht aan uitvoerende kantoorgenoten die zelf geen accountant zijn. Volgens eerdere rechtspraak gaat deze verantwoordelijkheid zelfs zover dat de tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid gelegd kan worden bij de directie van de accountantsorganisatie waarin de uitvoerende werkzaam is. Bij de uitspraak van 22 april 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven duidelijk gemaakt dat er grenzen zijn aan deze tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid voor het handelen of nalaten van anderen. Waar deze grenzen exact getrokken moeten worden blijft vooralsnog ongewis.

Datum
04-10-2014
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht