Publicatie

Getuigenbewijsaanbod, hoe zit het ook weer?

ADVOCATENBLAD - Als een partij in een civiele procedure op de juiste manier aanbiedt om feiten te bewijzen door het horen van getuigen, mag de rechter ingevolge art. 166 lid 1 Rv daar niet aan voorbijgaan. In processtukken wordt in de regel één van de slot-alinea’s gereserveerd voor een dergelijk bewijsaanbod. Aan de inhoud wordt lang niet altijd bijzondere aandacht besteed. Het komt nog steeds voor dat een partij (X) aldus formuleert: ‘Mocht op X enige bewijslast rusten – quod non – dan biedt X aan al zijn stellingen door alle middelen rechtens, in het bijzonder door middel van getuigen, te bewijzen.’

Datum
27-02-2013
Advocaat
Dal van, Mr H.J.M.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht