Publicatie

Het arrest ASR/Achmea en de gevolgen voor verpanding van regresvorderingen

JURIDISCH UP TO DATE - De Hoge Raad heeft op 6 april 2012 (LJN BU3784) een arrest gewezen, dat in eerste instantie de verjaring van regresvorderingen als onderwerp heeft, maar bij betere bestudering ook belangrijke implicaties heeft voor de goederenrechtelijke en faillissementsrechtelijke praktijk. De Hoge Raad stelde vast dat een regresvordering pas ontstaat, indien de hoofdelijk verbonden schuldenaar de schuld voldoet voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat. Voordat dit arrest werd gewezen, werd algemeen aangenomen dat de regresvorderingen bestaande vorderingen onder opschortende voorwaarde waren. Wat dit arrest precies voor gevolgen heeft zal in deze bijdrage worden besproken. Allereerst zal kort worden ingegaan op de begrippen hoofdelijkheid en regres.

Datum
30-08-2012
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht