Publicatie

Het bewijsbeslag in niet IE-zaken: ook relevant voor de ondernemingsrechtpraktijk

JURIDISCH UP TO DATE - Op 13 september 2013 heeft de Hoge Raad zich middels een prejudiciële beslissing uitgelaten over de vraag hoe de wet ­ of beter gezegd de leemte in de wet ­ dient te worden uitgelegd c.q. toegepast op het bewijsbeslag (JOR 2013/330). Met zijn arrest heeft de Hoge Raad het bewijsbeslag voorzien van de tot dan toe ontbrekende waarborgen en vereisten om willekeurige inmenging en misbruik te voorkomen en mogelijke schadelijke gevolgen van het beslag binnen redelijke grenzen te houden.

Datum
20-02-2014
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht