Publicatie

Het dividendbeleid en de positie van de beklemde minderheidsaandeelhouder

TvOB - Dividenduitkeringen en reserveringsbesluiten zijn geen nieuwe fenomenen in het recht, maar mogen zich sinds deWet flex-BV in een groeiende belangstelling verheugen. De positie van de beklemde minderheidsaandeelhouder is een actueel vraagstuk. Aan het belang van de minderheidsaandeelhouder bij een redelijk dividend dient bijzondere aandacht te worden besteed en bij een reserveringsbesluit dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen. De minderheidsaandeelhouder wiens belang onevenredig wordt geschaad door opeenvolgende reserveringsbesluiten, heeft diverse mogelijkheden om toch een dividenduitkering te bewerkstelligen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag langs welke lijnen de minderheidsaandeelhouder een wijziging van het dividendbeleid kan afdwingen.

Datum
16-03-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht