Publicatie

Het UWV en de 403-verklaring

TIJDSCHRIFT VOOR VENNOOTSCHAPS- EN RECHTSPERSONENRECHT - De werknemers van een dochtermaatschappij zullen de moedermaatschappij kunnen aanspreken voor de rechten die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst, indien de moedermaatschappij een zogenaamde 403-verklaring heeft afgelegd. De moedermaatschappij heeft zich dan hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij. In het geval de voornoemde dochtermaatschappij failliet gaat, zal het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in het algemeen de loonaanspraken van de werknemers jegens deze vennootschap ex artikel 61 WW aan de werknemers voldoen. Op grond van art. 66 WW krijgt het UWV een verhaalsrecht op de dochtermaatschappij. De vraag is of het UWV op grond van de door de moedermaatschappij afgegeven 403-verklaring ook de moedermaatschappij kan aanspreken. De voornoemde vraag zal ik in deze bijdrage beantwoorden om zo meer duidelijk te krijgen wat de rechtspositie is van het UWV in het geval de moedermaatschappij een 403-verklaring heeft afgegeven.

Datum
12-01-2014
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht