Publicatie

Hof van Justitie bepaalt dat geen schadeloosstelling hoeft plaats te vinden voor niet gebruikte emissierechten

SMARTNEWZ - Korte inleiding. Het Hof van Justitie van de EU heeft onlangs een interessant arrest gewezen betreffen broeikasemissierechten. De vraag die voorlag was of de overheid niet-gebruikte emissierechten zonder schadeloosstelling kan afnemen van het bedrijf waaraan deze rechten eerder waren toegekend. In een Luxemburgse zaak, met ArcelorMittal als lijdend voorwerp, komt het Hof van Justitie tot een bevestigend antwoord. Relevant daarbij was dat ArcelorMittal te laat had gemeld dat zij haar activiteiten voor onbepaalde tijd had gestaakt, en de emissierechten dus niet nodig had.

Datum
07-03-2017
Advocaat
Eijk, Mr drs W.J.W. van
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht