Publicatie

Hoge Raad: een door een derde verstrekte betalingsgarantie blijft in stand als de huurder failliet gaat

JURIDISCH UP TO DATE - In zijn arrest van 15 november 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als de verplichtingen van een huurder uit een huurovereenkomst door een derde zijn gegarandeerd, het faillissement van de huurder geen invloed heeft op de garantie die de derde heeft verstrekt (HR 15 november 2013, ECLI:NL:2013:1244 (Romania)). Deze uitspraak wordt in het onderstaande verder besproken en toegelicht. Daaraan voorafgaand wordt ook het in deze relevante arrest Aukema q.q./Uni­Invest besproken.

Datum
19-12-2013
Advocaat
Tilburg, Mr dr F.A. Van
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Vastgoed
Download publicatie

 

Terug naar overzicht