Publicatie

Hoge Raad oordeelt: verpanding via een verzamelpandakte is rechtsgeldig

JURIDISCH UP TO DATE - De Hoge Raad heeft op 3 februari 2012 (LJN: BT6947) een belangrijk arrest gewezen over de verzamelpandakteconstructie. De curator van het gefailleerde bedrijf J.H. Sport en Media Nuenen B.V. (hierna: JHSM) is een procedure gestart tegen ING Bank (hierna: ING) met als inzet de vraag of een dergelijke verpanding rechtsgeldig is. De curator stelde zich op het standpunt dat de door ING toegepaste wijze van verpanding van vorderingen niet tot een rechtsgeldig pandrecht kan leiden. De Hoge Raad heeft zich hierover uitgesproken: het gebruik van de verzamelpandakte is geoorloofd en brengt een rechtsgeldig pandrecht tot stand.

Datum
01-03-2012
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht