Publicatie

Hoge Raad sanctioneert verzuim toepassing hoor en wederhoor bij verzoek verlenging termijn pandhouder

SMARTNEWZ - Het gaat in deze zaak om de afwijzing door de rechter-commissaris van het verzoek van Crescendo tot verlenging van de termijn als bedoeld in art. 58 lid 1 Fw. en het verzuim om daarbij het beginsel van hoor en wederhoor (art. 19 Rv) in acht te nemen.

Datum
19-02-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht