Publicatie

Hoger beroep door onvoldoende professioneel-kritische accountant werkt als boemerang

TIJDSCHRIFT VOOR JAARREKENINGENRECHT - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 9 oktober 2012 bevestigd dat op de controlerend accountant de plicht rust om met een professioneel-kritische instelling controle-informatie te verkrijgen. Die verplichting vloeit rechtstreeks voort uit de standaarden met nummers 200 en 500 van de NV-COS. Bijzonder is dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven in zijn oordeel over het handelen van de accountant tot een zwaardere sanctie komt dan de Accountantskamer, terwijl alleen door de betrokken accountant hoger beroep is ingesteld.

Datum
01-01-2013
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht